Uføretrygd

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade. Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delivs) uføretrygd fra Nav, er avhengig av inntektsevnen din.