Seniorseminar

Legeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere. Målet er å øke bevisstheten om endringene du står ovenfor i årene før pensjonsalder, og avklare eventuelle spørsmål om din fremtidige pensjon.

 

 

 

Reise og opphold betales i sin helhet av Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger. Hver deltaker avkreves en kursavgift på kr. 4 200. Kursavgift for ledsager er kr. 2 100.

 

Datoer for seniorseminar 2024

10. - 11. april 2024 
16. - 17. oktober 2024 

 

Kurskomite
Hildegunn Dalland, det faglige:          hildegunn.dalland@legeforeningen.no
Sue Anita Solberg, det praktiske:       sue.anita.solberg@legeforeningen.no