Seniorseminar

Legeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere. Målet er å øke bevisstheten om endringene du står ovenfor i årene før pensjonsalder, og avklare eventuelle spørsmål om din fremtidige pensjon.

 

 

 

Reise og opphold betales i sin helhet av Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger. Hver deltaker avkreves en kursavgift på kr. 3 900. Kursavgift for ledsager er kr. 1 950.

 

Datoer for Seniorseminar 2022:

26. - 27. januar 2022 (utsatt fra 22. - 23. september 2021)
9. - 10. februar 2022 (utsatt fra 13. - 14. oktober 2021)
16. - 17. februar 2022
21. - 22. september 2022

 

For ytterligere informasjon, kontakt Hildegunn Dallande-post eller tel: 23 10 90 00 - tilvalg 3 (SOP).