Aktuelt fra SOP

Selv leger kan bli syke

Se artikkel fra Legekunsten 01 - 24.

 

Medlemsbrev april 2024

Se nytt fra SOP i medlemsbrevet til næringsdrivende leger.

 

Mange leger tar stilling til uføreforsikring for sent

Se artikkel fra Storebrand om uføreforsikring.