SOP tilstår stønad når leger må være borte fra praksis pga omsorg for kronisk eller alvorlig syke barn, eller pleie av nærstående i livets sluttfase

Det må foreligge vedtak om enten pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav. SOP tilstår stønad for tilsvarende tidsrom og med tilsvarende gradering som fastsatt i vedtak fra Nav.

 

For vikar - se egne bestemmelser.