Hva koster medlemskapet mitt i SOP?

Ditt medlemskap i SOP er gratisAlle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge, og vært medlem av folketrygden i minst tre år, er medlem av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger.