Hvordan finner jeg min opptjeningshistorikk i Nav?

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Ved å logge deg inn med din BankID, får du oversikt over din egen pensjonsopptjening i folktrygden. 

 

Etter å ha logget deg inn i Din pensjon, finner du en samlet oversikt over pensjonsopptjeningen din under knappen Opptjening - Din pensjonsopptjeningDu kan tjene opp pensjonsrettigheter til og med det året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år.