Levealdersjustering

Fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull.