Premiefritak

Obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør.

 

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon.