Ytelsespensjonsordning

Kortform: Ytelsespensjon. Tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn.