Tjenestepensjonsordning

Kortform: Tjenestepensjon. Ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte.

 

Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon.