Barnepensjon

Pensjon som barn får dersom forsørger dør.

 

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.