Grunnpensjon

Pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid, og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt.

 

Merknad 1: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954 - 1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

 

Merknad 2: Full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.