Innskuddspensjonsordning

Kortform: Innskuddspensjon. Tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon.