Hybridpensjonsordning

Kortformer: hybridpensjon, hybrid, tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon.

 

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.