Inntektspensjon

Pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp.

 

Merknad: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.