Tilleggspensjon

Pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid.

 

Merknad 1: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.